Politika varovanja osebnih podatkov in pogoji poslovanja

Vaša zasebnost je za nas na prvem mestu. S to Politiko vas želimo seznaniti s tem, katere podatke zbiramo, zakaj jih zbiramo in kako jih uporabljamo. Ta politika o zasebnosti vam bo v pomoč pri razumevanju naših postopkov glede varovanja zasebnosti, zato vas vabimo, da si vzamete čas in preberete celotno besedilo.

Pogoji poslovanja

1. Vsak od izbranih paketov je plačljiv v celoti, vnaprej.

2. Da Vam lahko zagotavljamo konsistentnost in ustrezno strokovno kvaliteto vadb, smo uvedli pravilo, da je potrebno vsakega od izbranih in plačanih paketov zaključiti v roku 2 (dveh) koledarskih mesecev od dneva vplačila paketa. Izjema so izjemne okoliščine (bolezni, resne poškodbe), o katerih prosimo, da nas ob nastopu obvestite pisno in takoj, ko nastopijo, preko emaila: info@re.aktiv.si. Če v okviru paketa zakupljenih ur niste koristili v obdobju 2 (dveh) mesecev od dneva vplačila paketa, se šteje, da so bile morebitne nekoriščene ure koriščene in so zapadle. To ne velja, v primeru, da smo se vzajemno pisno dogovorili drugače pred iztekom navedenih 2 (dveh) mesecev.

3. V primeru, da se dogovorjenega termina vadbe v okviru zakupljenega paketa ne morete udeležiti iz kateregakoli razloga, prosimo, da nas o tem pisno obvestite preko emaila info@re.aktiv.si, vsaj 24 ur pred uro termina. V nasprotnem primeru se šteje, da ste dogovorjeni termin vadbe koristili in je zapadel. V vsakem primeru velja omejitev koriščenja vadbenih ur znotraj 2 (dveh) mesecev kot napisano v zgornjem odstavku.

 1. Upravljavec osebnih podatkov

Dužba RE.AKTIV SPINE d.o.o., Dolenja Stara vas 55, 8310 Šentjernej, je upravljavec osebnih podatkov, ki se obdelujejo v skladu s to Politiko zasebnosti. V družbi RE.AKTIV SPINE d.o.o. se trudimo po svojih najboljših močeh, da so vaši podatki pri nas na varnem. Vse osebne podatke zbiramo in obdelujemo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07) in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. 4. 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: »Splošna uredba o varstvu podatkov«) in drugih predpisih, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Če imate kakršnakoli vprašanja, povezana z obdelavo vaših osebnih podatkov ali z uresničevanjem vaših pravic v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, lahko kadarkoli stopite v stik z nami, in sicer smo dosegljivi po elektronski pošti: dejan.kernc@re.aktiv.si.

 1. Uporaba, obseg in namen zbiranja in obdelovanja osebnih podatkov

Preko spletne strani https://re.aktiv.si/ zbiramo in obdelujemo osebne podatke (1) uporabnikov, ki nas kontaktirajo preko komunikacijskih kanalov, navedenih na spletni strani, (2) uporabnikov, ki se prijavijo na individualni posvet, (3) uporabnikov, ki objavljajo lastna mnenja in ocene zadovoljstva s prejeto storitvijo in (4) uporabnikov, ki se prijavijo za prejemanje naših e-novic. Ti osebni podatki vključujejo: ime in priimek, elektronski naslov, telefonsko številko, poštni naslov, datum rojstva, vrsto pregleda oziroma razlog za pregled in druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno vnese v obrazce v spletni trgovini.

V okviru obrazca Dogovor o pogojih poslovanja, osnovnih podatkih in soglasjih pacienta, ki ga vsak uporabnik storitev Re.aktiv Spine d.o.o. izpolni in podpiše pred začetkom uporabe storitev Re.Aktiv Spine d.o.o. ter v povezavi s koriščenjem storitev Re.Aktiv Spine d.o.o., družba Re.Aktiv Spine d.o.o. zbira in obdeluje zlasti tudi naslednje osebne podatke: ime in priimek, naslov, e-naslov in/ali telefonsko številko, datum rojstva, podatke o zdravstvenem stanju, vrste opravljenih storitev in razloge za izvajanje storitev, rezultate in podatke o in po izvedbi storitev in v zvezi s tem, in sicer za namene izvajanja storitev, obdelave podatkov za namene analize izvedenih storitev, pripravo, oblikovanje, raziskave in razvoj, trženje morebitnih novih storitev kakršnekoli vrste, komunikacijo, vodenje internih evidenc, neposredno trženje, promocije, posredovanje e-novic in izobraževalno promocijskih materialov in/ali izpolnjevanje zakonskih obveznosti vse tako s strani RE.AKTIV SPINE d.o.o. in/ali njegovih poslovnih partnerjev.

Osebne podatke obdelujemo za različne namene, in sicer:

 1. Obisk in uporaba spletne strani

Ob vsakem obisku naše spletne strani ter njenih podstrani se na spletnem strežniku avtomatsko shranjuje dnevniška datoteka spletnega strežnika (npr. IP-številka – številka, ki identificira posamezni računalnik oziroma drugo napravo, povezano s spletom; različica brskalnika, čas obiska in podobno). Te podatke obdelujemo za potrebe vodenja svoje statistike obiskov spletnih strani. Tako zbrane podatke obdelujemo posebej in jih ne povezujemo z drugimi podatki. Če na spletni strani obstajajo povezave na druge spletne strani, ki niso v nikakršni povezavi z našimi storitvami, ne prevzemamo nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh.

 1. Obdelava osebnih podatkov v povezavi z naročanjem na pregled in izvajanje storitev

Za namen naročanja na pregled in izvajanje naših storitev obdelujemo naslednje osebne podatke posameznika: ime in priimek, telefonska številka, naslov elektronske pošte, poštni naslov, datum rojstva ter vrsta pregleda oziroma razlog za pregled. Zagotavljanje teh osebnih podatkov s strani posameznika je prostovoljno. Te podatke torej obdelujemo na podlagi soglasja in na podlagi potrebe po izpolnitvi pogodbene obveznosti.

 1. Obdelava zaradi prejemanja e-novic

Za namen prejemanja e-novic obdelujemo naslednje osebne podatke posameznika: elektronski naslov in ime in priimek. Zagotavljanje teh osebnih podatkov s strani posameznika je prostovoljno. Te podatke torej obdelujemo na podlagi soglasja.

 1. Obdelava osebnih podatkov za namen neposrednega trženja

Za namen neposrednega trženja obdelujemo naslednje osebne podatke: ime in priimek, elektronski naslov, ter poštni naslov. Te podatke obdelujemo za namen neposrednega trženja naših storitev preko pošte ali elektronske pošte, kot npr.: pošiljanje novic in oglasov, pošiljanje elektronskih sporočil, ki vsebujejo novice z aktualnimi ponudbami, vabila na družabne dogodke in obvestila o brezplačnih storitvah ali storitvah po znižanih cenah in ponovno trženje v socialnih medijih v sodelovanju z drugimi medijskimi ponudniki, kot npr. Facebook ali Google. Če to zahteva zakon, vas bomo prosili, da nam podelite izrecno soglasje za obdelavo vaših osebnih podatkov za namen neposrednega trženja. Posameznik lahko kadarkoli umakne soglasje tako, da pošlje elektronsko pošto na spodaj navedeni elektronski naslov ali z uporabo povezave za odjavo od prejemanja informacij o neposrednem trženju, ki je posredovana v vsaki elektronski pošti, ki vsebuje komunikacijo o neposrednem trženju. Umik soglasja s strani posameznika ne bo vplival na izvajanje naših storitev posamezniku in na zakonitost obdelave na podlagi soglasja pred njegovim umikom.

 1. Obdelava osebnih podatkov zaradi izmenjave mnenj in izkušenj med pacienti z omogočanjem objave lastnega mnenja ter ocene zadovoljstva z opravljeno storitvijo ter deljenjem objav na družbenih omrežjih

Posamezniki imajo možnost, da preko družbenih omrežij, kot sta med drugim Facebook in Twitter, delijo svoja mnenja, vtise in izkušnje z drugimi potencialnimi obiskovalci naše spletne strani in drugimi kontakti na teh družbenih omrežjih. Objava mnenja ali ocene zadovoljstva s storitvijo od uporabnika zahteva potrditev s strinjanjem delitve vsebine na družbenem omrežju. Zagotavljanje osebnih podatkov s strani uporabnika je prostovoljno.

 1. Obdelava osebnih podatkov zaradi izpolnjevanja zakonskih obveznosti

Osebne podatke uporabnika lahko obdelujemo z namenom, da bi izpolnili zakonske obveznosti, ki jih nalagajo oblastni organi. To vključuje zlasti (i) obdelavo informacij o plačilih za storitve, da bi izpolnili davčne in računovodske obveznosti ter (ii) razkritje informacij, ki jih zahtevajo oblastni organi, vključno s sodišči, na podlagi in v obsegu splošno veljavnih določb.

 1. Obdelava osebnih podatkov za namene legitimnih interesov, ki jih zasledujemo mi ali tretja oseba, če tak legitimen interes ne prevlada nad interesi ali temeljnimi pravicami in svoboščinami posameznika

Osebne podatke uporabnika lahko obdelujemo za namene uveljavljanja, izvajanja ali obrambe pravnih zahtevkov, da bi zaščitil pravice in interese nas samih, drugih posameznikov ali tretjih oseb, za izvajanje in izvrševanje pravic in obveznosti, določenih v splošnih pogojih uporabe ali za namene reorganizacije, vključno s prodajo, združitvijo ali drugo odsvojitvijo našega poslovanja, v celoti ali deloma.

 1. Obdelava osebnih podatkov za namene analize izvedenih storitev, pripravo, oblikovanje, raziskave, razvoj in trženje novih storitev: za te namene se obdelujejo zlasti podatki v anonimizirani obliki o zdravstvenem stanju, vrsti opravljenih storitev, razlogih za izvajanje storitev, rezultati in podatki o in po izvedbi storitev, vse z namenom identificirati možnosti za zboljšanje vrste in kvalitete storitev, oblikovanje in trženje novih storitev in vse z navedenim povezano.

Vsi zbrani podatki bodo uporabljeni v skladu z namenom, za katerega so bili zbrani. V okviru tega lahko vaše osebne podatke posredujemo:

 1. Ponudnikom storitev, ki za nas opravljajo storitve in omogočajo, da zagotavljamo storitev posameznikov. Storitve v tem kontekstu so lahko: zagotavljanje infrastrukture in IT storitev, zagotavljanje storitev za stranke, izboljšanje storitev, optimizacija spletne strani, obdelava plačil s debetno/kreditno kartico ali katerihkoli drugih plačil uporabnika. Razen če to ni nujno potrebno ali zahtevano z zakonom, ponudniki teh storitev niso pooblaščeni, da razkrijejo ali uporabljajo osebne podatke posameznikov za svoje namene, temveč delujejo izključno v našem imenu in po naših navodilih.
 2. Ponudnikom storitev, ki za nas opravljajo storitve in omogočajo, da opravljamo marketinške dejavnosti, vključno z neposrednim trženjem lastnih storitev in produktov, obdelavo tržnih raziskav in izvedbo statističnih analiz in ponovno trženje preko družbenih omrežij, kot npr. Facebook in Google. Razen če to ni nujno potrebno ali zahtevano z zakonom, ponudniki teh storitev niso pooblaščeni, da razkrijejo ali uporabljajo osebne podatke posameznikov za svoje namene, temveč delujejo izključno v našem imenu in po naših navodilih.
 3. Oblastnim organom, vključno s sodišči, tribunali, regulatorji in drugimi javnimi organi v obsegu, ki je potreben za: (i) izpolnjevanje zakonskih obveznosti; (ii) zaščito in zasledovanje naših pravic, pravic drugega posameznika ali tretjih oseb, vključno s pravicami intelektualne lastnine; (iii) zaščito naše varnosti, drugega posameznika ali tretje osebe; (iv) izvedbo in izvrševanje pravic in obveznosti, določenih v splošnih pogojih.
 4. Strankam transakcij, svetovalcem in konzultantom za namene reorganizacije, vključno s prodajo, združitvijo ali drugo odsvojitvijo poslovanja, delno ali v celoti in pod pogojem, da bodo tretje osebe zavezane s politiko zasebnosti, ki zagotavlja ustrezno raven zaščite osebnih podatkov uporabnika, ki je vsaj enaka tej Politiki zasebnosti. Vsi subjekti, ki jim bi morda posredovali vaše podatke se nahajajo v Sloveniji ali pa v drugih država Evropske unije.
 • Vaše pravice v zvezi z osebnimi podatki

Posameznik lahko od nas zahteva izvajanje katerekoli od naslednjih pravic:

 1. pravico do obveščenosti o obdelavi njegovih podatkov;
 2. pravico dostopa do in popravka njegovih osebnih podatkov;
 3. pravico prenehati z obdelovanjem njegovih osebnih podatkov v tržne namene;
 4. pravico ugovarjati obdelavi njegovih osebnih podatkov;
 5. pravico do prenosa oziroma posredovanja osebnih podatkov;
 6. pravico do izbrisa osebnih podatkov;
 7. pravico do omejitve obdelave.

V primeru, da bi želeli nadalje obdelovati osebne podatke za namen, ki ni namen, za katerega so bili osebni podatki zbrani, bomo posamezniku pred tako nadaljnjo obdelavo podatkov zagotovili informacije o tem drugem namenu in vse nadaljnje relevantne informacije, kot so podane v temu dokumentu.

Katerakoli od zgornjih zahtev in/ali obvestil se lahko pošlje po pošti, po telefonu ali po elektronski pošti na naslov:

RE.AKTIV SPINE, raziskave in razvoj, d.o.o.

Dolenja Stara vas 55

8310 Šentjernej

E-pošta: dejan.kernc@re.aktiv.si

Zahteva in/ali obvestilo mora vsebovati podatke o imenu, priimku in elektronskem naslovu, da bi preverili, ali taka zahteva in/ali obvestilo dejansko izvira od uporabnika.

 1. Rok hrambe osebnih podatkov

Vaše podatke hranimo le toliko časa, kolikor je potrebno, da se izpolni namen, zaradi katerega so bili zbrani in uporabljeni, in sicer:

 • dnevniške datoteke spletnega strežnika se hranijo 3 (tri) mesece;
 • vaši kontaktni podatki za potrebe neposrednega trženja se obdelujejo do preklica;
 • podatki o klientih se obdelujejo ves čas izvajanja naših storitev in se hranijo še 5 (pet) let po koncu obravnave.

Če za posamezne podatke, ki se obdelujejo za realizacijo pogodb, obstaja drugačen zakonski rok shranjevanja (npr. računovodski ali davčni podatki), znaša rok hrambe 10 (deset) let. V tem času je obdelava podatkov omejena.

Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov, tj. po izpolnitvi namena, za katerega so bili zbrani, se podatki nemudoma nepovratno in trajno izbrišejo.

V kolikor bi v našem podjetju prenehali zgoraj opisani nameni, zaradi katerih hranimo in obdelujemo osebne podatke, bomo zbirke podatkov, katerih namen je prenehal, nemudoma učinkovito in trajno izbrisali.

 1. Varovanje osebnih podatkov

Za zagotavljanje varovanja osebnih podatkov izvajamo vse potrebne pravne in organizacijsko tehnične postopke in ukrepe, bodisi sami na podlagi zakonskih, podzakonskih predpisov ter internih aktov bodisi preko svojih pogodbenih partnerjev.

 1. Iznos podatkov v tretje države ali mednarodne organizacije

Osebni podatki se ne prenašajo v tretje državo (državo izven Evropske unije) ali mednarodne organizacije.

 • Spremembe

Pridržujemo si pravico, da predmetno Politiko po potrebi občasno prilagodimo dejanskim razmeram in zakonodaji s področja varstva osebnih podatkov. Zato vas prosimo, da pred vsakim posredovanjem osebnih podatkov preverite aktualno različico, da boste seznanjeni z morebitnimi spremembami in dopolnitvami.

V kolikor želite dodatna pojasnila v zvezi s to politiko varovanja osebnih podatkov, se lahko obrnete na nas preko e-naslova dejan.kernc@re.aktiv.si.

Povežite se z nami!

RE.AKTIV SPINE, raziskave in razvoj d.o.o.