Naši temelji so trdni.

Znanstvena raziskava vadbenega protokola je dokazala, da so pacienti preko razumevanja, kako spremeniti nepravilne vzorce gibanja ter večstopenjske vadbe, ki se prilagodi stanju hrbtenice, zmanjšali stopnjo bolečine, razbremenili hrbtenične strukture in izboljšali funkcionalne zmogljivosti

(Kernc, Vengust, Strojnik, 2018).

O znanstveni raziskavi

60-80 % populacije se v nekem trenutku življenja sooči z bolečino v hrbtu. Z namenim iskanja izboljšav, se je na pobudo dr. Kernca, 

  • na Ortopedski kliniki v Ljubljani,
  • sestala skupina kineziologa, fizioterapevta in ortopeda,
  • pripravili so rehabilitacijski vadbeni protokol, ki kot prvi v Sloveniji vključuje vsa tri področja ter
  • z raziskavo preverili varnost in učinkovitost na pacientih po operativnem posegu zatrditve ledvenih vretenc.

Protokol sestavljata stabilizacija ledvene hrbtenice in vadba za moč.

  • Moč lokalnih ali stabilizacijskih mišic zagotavljajo dinamično podporo posameznim segmentom hrbtenice, ker se pripenjajo na vretenca in aktivirajo ob vsakem premiku hrbtenice.
  • Način stabilizacije pred izvedeno akcijo omogoča stabilnost in manjšo obremenitev hrbtenice, pri čemer zgolj aktivacija velikih mišic ne zagotavlja stabilnosti.

Več o znanstveni raziskavi dr. Kernca.

Metoda dela

Pacienti so bili razdeljeni v eksperimentalno in kontrolno skupino. Eksperimentalna skupina je začela vadben protokol tri tedne po posegu. V obdobju devetih tednov so dvakrat tedensko vadili aktivacijo stabilizacijskih mišic hrbtenice. Kontrolna skupina ni izvajala dodatne vadbe.

Testiranje bolečine in funkcionalnih sposobnosti je bilo izvedeno pred vadbenim protokolom (tri tedne po operativnem posegu) in po vadbenem protokolu (tri mesece po operativnem posegu).

Originalni prispevek znanosti predstavlja ugotovitev, da je znanstveno raziskani vadbeni protokol po zatrditvi ledvene hrbtenice varen že v zgodnjem obdobju po operaciji, da ne povzroča bolečine in da izboljšuje funkcionalnost in gibanje že zgodaj po operativnem posegu ter zgodnejši mobilizaciji bolnika. 

Protokol (kasneje poimenovan Sistem Re.aktiv) je varen in se lahko uporablja v vsakdanji praksi po operativnih posegih na hrbtenici, kar bo tudi zmanjšalo uporabo analgetikov ter zmanjšalo pojavnost post – operativnih zapletov (trombembolije, vnetja in kronične bolečine).

Rezultati raziskave

Za razliko od kontrolne skupine je bilo v eksperimentalni skupini statistično značilno izboljšanje rezultatov testa dosežne višine, časovnega zamika lateralne sile trupa glede na pričetek akcije ter testov moči stabilizatorjev trupa, razen upogiba trupa. Prav tako je bilo v eksperimentalni skupini značilno izboljšanje vseh meritev največjega hotenega izometričnega navora, dosežne višine in časovnega zamika lateralne sile trupa in pričetka akcije.

Ugotovitve uspešnosti raziskave

Ugotovitve so pokazale, da je vadbeni protokol, ki temelji na znanju in izkušnjah treh ved, kineziologije, medicine, fizioterapije, na osnovah načel vadbe za moč, varen že po treh tednih po posegu zatrditve ledvene hrbtenice. Znotraj dvomesečnega raziskovanega obdobja hkrati omogoča značilno izboljšanje določenih funkcionalnih sposobnosti.

Prenos v sistem Re.aktiv.

Dr. Kernc je za lažje razumevanje, izvajanje in spremljanje vadbenega protokola, razvil večstopenjski pristop, ki predstavlja vodilo na poti do optimalnega delovanja hrbtenice. Poimenoval ga je Sistem Re.aktiv.

Posameznega koraka ni moč preskočiti, saj je povezan s pridobljenim znanjem in izboljšanim delovanjem stabilizacijskih mišic.

Kje vam Re.aktiv lahko pomaga? 

  • Imate ponavljajoče se bolečine v hrbtenici (vratu, prsnem, ledvenem, križu).
  • Imate bolečino, ki seva v nogo.
  • Težko najdete položaj, v katerem zdržite dlje časa (stanje, sedenje, ležanje, spanje).
  • Težko opravljate vsakodnevne aktivnosti.

Tveganja in omejitve 

Vadbeni protokol je varen in ne predstavlja nevarnosti za zdravje. (tudi za najbolj zahtevne primere).

Kako premagati strah?  

Strah pred ponovno poškodbo, strah pred povečanjem bolečine, nerazumevanje in neznanje so pogosti razlogi, da so pacienti omejeni na relativno nizko stopnjo aktivnosti in izpostavljeni večjemu tveganju za pojav bolečine. Zato ostajajo v začaranem krogu bolečine, kjer še dodatno zmanjšujejo svoje gibalne sposobnosti, ki so za okrevanje najpomembnejše (vijolična barva).

Znanstveno je dokazano, da je razumevanje, kako deluje hrbtenica pomemben element na poti k okrevanju. V Re.aktivu zato razumevanje predstavlja osnovo in temelj, s katerim se vsak sreča, še predno prične z vadbenim protokolom aktivacije stabilizacijskih mišic (oranžna barva). Zgolj če boste razumeli, boste lahko pozitivne učinke prenesli v prakso in le tako na dolgi rok odpravili vaše težave.

Pravilno gibanje je ključ. Brez bolečin.

Vsak gib, kako se premikate, sedite, stojite, vpliva na delovanje hrbteničnih struktur. Če želite izboljšati stanje bolečine, morate spremeniti vzorce gibanja.

Pomembno vlogo pri tem ima novo pridobljeno razumevanje. Um in telo tesno sodelujeta pri aktivaciji stabilizacijskih mišic. Ko prepoznate nepravilne vzorce gibanja, jih zamenjate s pravimi, ki razbremenijo in zaščitijo hrbtenico. Izvedbe se naučite v varnem območju in jo nato postopno prenesete v vsakdanje aktivnosti.

Odprava bolečine in pravilno delovanje vsak nadaljnji trenutek sta VSEŽIVLJENJSKA investicija v vaše zdravje.

“Predstavljajte si hojo. Ko se jo enkrat naučite, jo znate vse življenje!”

Povežite se z nami!

RE.AKTIV SPINE, raziskave in razvoj d.o.o.