Ponudba paketov - Re.aktiv

PONUDBA PAKETOV

Za lažje razumevanje, izvajanje in spremljanje Re.aktiv ponudbe, smo razvili protokol vadbe po posameznih korakih. Le ti vas bodo vodili na poti do optimalnega delovanja hrbtenice. Pridobljeno znanje in izboljšano delovanje stabilizacijskih mišic omogoča napredek, zato posameznih korakov ni moč preskakovati. V Re.aktivu imamo znanje, da vam pokažemo pravo pot, rezultate morate doseči sami.



Vir:
Gradivo Re.aktiv

1. Posvet

Posvet se lahko izvaja samostojno, v smislu interpretacije izvidov, ali v kombinaciji z osnovnim paketom.

Posvet je prvi stik stranke s strokovnjakom Re:aktiva in služi seznanjanju s stanjem in opredelitvijo težav. V kolikor ima stranka izvide zdravnika specialista je zaželeno, da jih prinese s seboj. Tako lahko z večjo natančnostjo opredelimo stanje ter načrtujemo ustrezno vadbo. Razlog, da smo uvedli posvet kot uvajalno uro izvira iz naše želje, da si vzamemo čas, da preko pogovora obrazložimo ugotovljeno stanje, prisluhnemo specifičnim potrebam in težavam posameznika ter ga seznanimo s ključnimi postavkami nadaljnjega dela.

Posvet se lahko izvaja samostojno v smislu interpretacije izvidov ali v kombinaciji z osnovnim paketom.

2. uvajanje (osnovni paket)

Posvet in 3 ure individualne vadbe.

Za opravljenim posvetom se stranka, ki se odloči pridružiti Re:aktivu udeleži obveznega individualnega uvajanja. V treh urah zazna gibanje in delovanja telesa ter spozna pravilni vzorec delovanja stabilizacijskih mišic, pri čemer je potrebno poudariti, da je vsak od nas individuum zase, vsak ima svoje posebnosti delovanja zato tudi poudarek, da gre za obvezno individualne ure. Ključno pri tem koraku je pridobivanje občutka za telo saj pravilni vzorci gibanja predstavljajo temelj za pravilno vsakodnevno gibanje.

3. Zaznavanje

6 ur skupinske vadbe z največ tremi udeleženci.

Po posvetu in individualnem uvajanju v katerem se stranke uvedejo v vadbo Re:aktiv sledi združevanje v skupine z največ tremi udeleženci. Pričnemo z aktivacijo stabilizacijskih mišic preko zaznavanja in pravilnega vzorca delovanja le teh. Gre za učenje pravilnega gibanja in delovanja s ciljem, da vadeči sam spozna razliko in jo lahko tudi sam izvaja pri vsakodnevnih aktivnostih. Priporočena sta 2 obiska tedensko, stranka lahko nadaljuje na naslednjo stopnjo pod pogojem, da je nanjo pripravljena.

4. Krepitev

6 ur skupinske vadbe z največ tremi udeleženci.

Nadaljnji korak je nadgradnja osnovne aktivacije in zadnja faza povečevanja moči stabilizatorjev trupa. Pogoj za ta korak je, da je vadeči osvojil pravilni vzorec delovanja stabilizacijskih mišic. Pri tem smo natančni, ker začnemo s povečevanjem moči stabilizatorjev trupa in izvajanjem pravilnega vzorca v oteženih okoliščinah, z dodatnim bremenom. Na začetku delamo z minimalno obremenitvijo ter v izogib morebitnim težavam ves čas iščemo optimalno obremenitev.

5. vzdrževanje stanja

Skupinska vadba po vnaprej razpisanih terminih.

Program vzdrževanje stanja je namenjen vsem, ki so opravili osnovna programa uvajanja in zaznavanja. To pomeni, da ste že dodobra seznanjeni s pravilnim vzorcem delovanja stabilizacijskih mišic, zato vam v tem koraku nudimo možnost vzdrževanja stanja. Vaje, ki jih opravljamo so osnovne, a imajo dodan element raznolikosti, njihov cilj je vzdrževanje in osveževanje znanja in prilagajanja novim, drugačnim situacijam.

6. Preventiva

Skupinska vadba po vnaprej razpisanih terminih.

Paket preventive je namenjen tistim, ki dejansko nimajo težav s hrbtom, se pa zavedajo pomena preventive in so se iz tega naslova odločili za vadbo. Tudi pri teh velja, da je potrebno opraviti obvezne individualne ure iz uvajanja, da spoznajo pravilni vzorec gibanja in delovanja, saj se vadba izvaja natančno in usmerjeno. Cilj preventivne vadbe je izboljšanje jakosti stabilizacijskih mišic, spoznavanje pravilnega vzorca ter razumevanje delovanja telesa, kar pripomore k višji kakovosti življenja oziroma k zmanjšanju možnosti za nastanek tovrstnih težav.

Spremenite začaran krog bolečin in izboljšajte kvaliteto vašega življenja.

Prijavite se na brezplačen posvet z g. Kerncem

KONTAKTI

NAROČANJE
od ponedeljka do petka med 11.00 - 15.00

Vadba se izvaja na Šmartinski cesti 96 v Ljubljani


TELEFON:
040 688 055


Elektronski naslov:
dejan.kernc@re-aktiv.si


Sledite nam na Facebooku

Podatki o podjetju
Zdravje in šport Mitja Kernc s.p.
Dolenja Stara vas 55, Dolenja Stara vas, 8310 Šentjernej
Davčna številka 18240399
Matična številka 7131348000